Inwestycja #9 przy ul. Lipskiej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 206 000,00 zł
Notariusz+ 5 323,00 zł
Remont 1 390,00
Prowizje 20 172,00
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe 1 720,00
Na opłaty msc. 1 135,00
 SUMA 235 740,00
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 270 000,00
ZYSK 34 260,00
ROI 14,53%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 235 740,00
Cena sprzedaży 270 000,00 zł
Okres roku   6 msc.
Zysk 34 260,00
ROI 14,53%
Inne Informacje
Szybka inwestycja – od
pozyskania tematu do zakupu minęło 72 godz.