Inwestycja #7 przy ul. Wodnej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 60 000,00 zł
Notariusz+ 2 894,18 zł
Remont 31 627,09
Prowizje 11 150,00 zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ. 5 000,00 zł
Dodatkowe 5 000,00 zł
Na opłaty msc. 1 206,48  zł
 SUMA 116 877,75
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 134 000,00 zł
ZYSK 17 122,25
ROI 14,65%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 116 877,75
Cena sprzedaży 134 000,00 zł
Okres roku   11 msc.
Zysk 17 122,25
ROI 14,65%