Inwestycja #7 przy ul. Wodnej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 60 000,00 zł
Notariusz+ 2 894,18 zł
Remont 20 000,00 zł
Prowizje 11 150,00 zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ. 5 000,00 zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. –   zł
 SUMA 99 044,18 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 135 000,00 zł
ZYSK 35 955,82 zł
ROI 36,30%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 99 044,18 zł
Cena sprzedaży 135 000,00 zł
Okres roku   7 msc.
Zysk 35 955,82 zł
ROI 36,30%