Inwestycja #6 przy ul. Ujejskiego

Koszty Początkowe
Cena zakupu 200 000,00 zł
Notariusz+ 5 725,40 zł
Remont 30 000,00 zł
Prowizje               –   zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. –   zł
 SUMA 235 725,40 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 300 000,00 zł
ZYSK 64 274,60 zł
ROI 27,27%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 235 725,40 zł
Cena sprzedaży 300 000,00 zł
Okres roku   6 msc.
Zysk 64 274,60 zł
ROI 27,27%
Inne Informacje
Zakup lokalu mieszkalnego
znajdującego się w piwnicy i
przeprowadzenie pełnego remontu.