Inwestycja #5 przy ul. Topolowej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 86 000,00 zł
Notariusz+  3 634,78 zł
Remont 28 000,00 zł
Prowizje         14 922,65
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe              100,00 zł
Na opłaty msc. 2 425,02
 SUMA 135 082,45
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 180 000,00 zł
ZYSK 44 917,55
ROI 33,25%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 135 082,45
Cena sprzedaży 180 000,00 zł
Okres roku   5 msc.
Zysk 44 917,55
ROI 33,25%
Inne Informacje
Zakup obciążonej nieruchomości + wykreślenie hipoteki