Inwestycja #5 przy ul. Topolowej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 86 000,00 zł
Notariusz+  3 634,78 zł
Remont 28 000,00 zł
Prowizje          9 320,00 zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe              100,00 zł
Na opłaty msc. 1 184,85 zł
 SUMA 128 239,63 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 180 000,00 zł
ZYSK 51 760,37 zł
ROI 40,36%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 128 239,63 zł
Cena sprzedaży 180 000,00 zł
Okres roku   5 msc.
Zysk 51 760,37 zł
ROI 40,36%
Inne Informacje
Zakup obciążonej nieruchomości + wykreślenie hipoteki