Inwestycja #4 przy ul. Topolowej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 250 000,00 zł
Notariusz+ 7634,78
Remont –   zł
Prowizje               –   zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. –   zł
 SUMA 257 634,78 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 330 000,00 zł
ZYSK 72 365,22 zł
ROI 28,09%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 257 634,78 zł
Cena sprzedaży 330 000,00 zł
Okres roku   1 msc.
Zysk 72 365,22 zł
ROI 28,09%
Inne Informacje
Inwestycja zawierała 3 lokale położone obok siebie.  
Od aktu do aktu:  12 dni