Inwestycja #3 przy Alei Pokoju

Koszty Początkowe
Cena zakupu 126 000,00 zł
Notariusz+ 3 159,61 zł
Remont 650,00 zł
Prowizje        10 680,00 zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. 520,00 zł
 SUMA 141 009,61 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 165 000,00 zł
ZYSK 23 990,39 zł
ROI 17,01%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 141 009,61 zł
Cena sprzedaży 165 000,00 zł
Okres roku   3 msc.
Zysk 23 990,39 zł
ROI 17,013%