Inwestycja #2 przy ul. Ostatniej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 155 000,00 zł
Notariusz+ 4 336,40 zł
Remont –   zł
Prowizje               –   zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. –   zł
 SUMA 159 336,40 zł
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 207 000,00 zł
ZYSK 47 663,60 zł
ROI 29,91%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 159 336,40 zł
Cena sprzedaży 207 000,00 zł
Okres roku   5 msc.
Zysk 47 663,60 zł
ROI 29,91%
Inne Informacje
Zakup lokalu i sprzedaż bez działań remontowych.
Przedwstępna umowa sprzedaży podpisana po 27 dniach od zakupu.