Inwestycja #15 przy ul. Dworcowej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 149 000,00
Notariusz+ 4 040,27
Remont 2 484,00
Prowizje     18 530,00 zł
Około Kredyt. –  zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe       306,70  zł
Na opłaty msc. 282,00
SUMA 174 642,97
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 200 000,00
ZYSK 25 357,03
ROI 14,52%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 174 642,97
Cena sprzedaży 200 000,00
Okres roku   3 msc.
Zysk 25 357,03
ROI 14,52%