Inwestycja #13 przy ul. Proszowickiej (budynek)

Koszty Początkowe
Cena zakupu 1 240 000,00
Notariusz+ 8 300,00
Remont  zł
Prowizje     87 400,00 zł
Około Kredyt. –  zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe       5 000,00  zł
Na opłaty msc.  zł
SUMA 1 340 700,00
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 1 410 000,00
ZYSK 69 300,00
ROI 5,17%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 1 340 700,00
Cena sprzedaży 1 410 000,00
Okres roku   2 msc.
Zysk 69 300,00
ROI 5,17%
Inne Informacje
Budynek kupiony i odsprzedany w całości w bardzo krótkim czasie