Inwestycja #12 przy ul. Orawskiej (kamienica)

Koszty Początkowe
Cena zakupu 1 850 000 zł
Notariusz+ 42 624,36
Remont  zł
Prowizje     20 000,00 zł
Koszty finansowe 106 222,62   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe       8 116,63  zł
Na opłaty msc.  zł
SUMA 2 026 963,61 
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 2 350 000,00
ZYSK 323 036,39
ROI 15,94%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 2 026 963,61
Cena sprzedaży 2 350 000,00
Okres roku   6 msc.
Zysk 323 036,39
ROI 15,94%
Inne Informacje
Zakup całej kamienicy i dalsza odsprzedaż.