Inwestycja #11 przy ul. Wiśniowej

Koszty Początkowe
Cena zakupu 250 000,00
Notariusz+ 7 337,34
Remont 15  545,10  zł
Prowizje        14 400,00 zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe               63,00  zł
Na opłaty msc. 896,93  zł
 SUMA 288 638,37
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 360 000,00
ZYSK 41 361,63
ROI 14,33%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 288 638,37
Cena sprzedaży 360 000,00
Okres roku   5 msc.
Zysk 41 361,63
ROI 14,33%
Inne Informacje
Nieruchomość zakupiona w stanie deweloperskim zarezerwowana 7 dni po zakupie. Umowa końcowa po założeniu Księgi Wieczystej.