Inwestycja #10 przy ul. Słoneckiego

Koszty Początkowe
Koszt rezerwacji 18 000,00 zł
Notariusz+ 940,00
Remont –   zł
Prowizje               –   zł
Około Kredyt.                  –   zł
Przekształ.                  –   zł
Dodatkowe                   –   zł
Na opłaty msc. –   zł
 SUMA 18 940,00
   
Sprzedaż
Cena Sprzedaży 36 000,00
ZYSK 17 060,00
ROI 90,07%
     
Rozliczenie Sprzedaży
Inwestycja 18 940,00
Cena sprzedaży 36 000,00
Okres roku   1 msc.
Zysk 17 060,00
ROI 90,07%
Inne Informacje
Temat sprzedany za prowizję przed
dokonaniem zakupu.